Wat doet Kindfocus?

Kindfocus is een opvoedings-en adviesbureau dat zich richt op ouders en professionele opvoeders. Onder professionele opvoeders verstaat Kindfocus de mensen die in hun werk deelnemen aan het opvoedproces van kinderen. Dit kunnen ook nog mensen in opleiding zijn. De Kinderopvang, het onderwijs, de jeugdzorg zijn sectoren waar Kindfocus op aanvraag trainingen, workshops of gastcolleges kan geven.